Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σκάλα :10/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ O.E

         
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την    11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την   09/05/2017 , με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΟΥ   ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων δαπανών προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2017.

77/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση   των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

2

Απόφαση   Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση παγίας προκαταβολής προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα έτους 2017.

78/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και την έκδοση ισόποσων   χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων.
  2. Διαθέτει ανάλογες πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

3

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5943/5-05-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

79/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5943/5-05-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

4

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ.              5947/5-05-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

80/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5947/5-05-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

5

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5952/5-05-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. 81/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5952/5-05-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

6

Απόφαση σχετικά με την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: ''Άμεση αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης του κοιμητηρίου της Τ.Κ Μυρτιάς" προϋπολογισμού 3.788,70 ευρώ, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 82/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον εμπειροτέχνη - εργολάβο κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ με έδρα τον Άγιο Γεώργιο Σκάλας, ο οποίος προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 1%         (ένα   τοις εκατό) επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

7

Απόφαση σχετικά με την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο " Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Γουβών " προϋπολογισμού 4.846,54 ευρώ, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 83/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, στον εργολήπτη κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΥΚΑΚΟ, ο οποίος προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 1%   (ένα τοις εκατό), επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

8

Απόφαση σχετικά με την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο " Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Γλυκόβρυσης " προϋπολογισμού 3.168,20 ευρώ, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.. 84/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, η οποία προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 1%(ένα τοις εκατό), επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

9

Λήψη απόφασης επί επιβολής τέλους χρήσης εμποροπανήγυρης.

85/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το καθορισμό τέλους χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης που θα διεξαχθεί από 19 έως 23 Μαΐου στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δήμου Ευρώτα, για το έτος 2017   ως εξής:

  • 50 ευρώ ανά άδεια - θέση ( πάγκος)
  • 1 ευρώ ανά τ.μ για κάθε άδεια λούνα παρκ

10

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα στη δικάσιμο της 15-05-2017 ενώπιον του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου Σπάρτης όπου θα συζητηθεί η αγωγή   της εταιρείας με την επωνυμία "ACSSERVICES -ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε" κατά του Δήμου Ευρώτα . 86/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο προς εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα, τον κο Κυριάκο Σωτηράκο του Γεωργίου , δικηγόρο Πρωτοδικείου Σπάρτης

11

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα   στη δικάσιμο της 13-06-2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης   για την αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Νικολούδης Ευάγγελος   κ.λ.π.

87/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο προς εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα, την κα Ευγενία Κρητικάκου , δικηγόρο Πρωτοδικείου Σπάρτης.

12

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό .

 

88/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Παραπέμπει το θέμα περί ορισμούδικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό , στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

ΣΚΑΛΑ: 10– 05– 2017
Η Δημοσιεύσασα


ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ