42η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2020
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 και με τον αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής
  Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης για το Δήμο Ευρώτα έτους 2020.
 4. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το Δήμο Ευρώτα έτους 2020.
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων έτους 2020.
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών, δικαιωμάτων ταφής Δήμου Ευρώτα έτους 2020.
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους τέλεσης πολιτικού γάμου.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με ανταποδοτικό τέλος σήμανσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για την λειτουργία υποδομών διαχείρισης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς έτους 2020.
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2020.
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2020.
 11. Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση σε εκκλησιαστικό ΝΠΔΔ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap