7η πρόσκληση Δ.Ε. κληροδοτήματος Αχ. Παπαδάκου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
«ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ» την 18 η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ
στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 91, ΓΚΥΖΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΧ.

ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap