Αποφάσεις Συνεδριάσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Απόφαση σχετικά με ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το διπλασιασμό των δημοτικών … Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο Απόφαση σχετικά με έγκριση … Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 33 ΔΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της 33 ης Τακτικής συνεδρίασης της 10/12/2019 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο Παραχώρηση ως προς τη χρήση του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Κοινότητας
Απιδέας … Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο Απόφαση σχετικά με καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2020 στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος
Αποφασίζει ομόφωνα να μην πραγματοποιηθεί δακοκτονία στην Κοινότητα Σκάλας

ΘΕΜΑ 2ο Απόφαση σχετικά με … Περισσότερα

Πίνακας Θεμάτων της 12ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον  πίνακα  αυτό,  φαίνονται  τα  θέματα  που  συζητήθηκαν  κατά  την τακτική συνεδρίαση  του  Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας  την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, με  μνεία  των  αποφάσεων  που  λήφθηκαν.

Α/Α   ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Περισσότερα

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΘΕΜΑ 1ο:

Απόφαση σχετικά με εκδηλώσεις φαινομένων παραβατικότητας στη Δ.Κ. Σκάλας

Εισηγήτρια: … Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς