Αποφάσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση έργου

Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα προτίθεται κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 11 ης Οκτωβρίου του έτους 2019, να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επείγουσα αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση Πλαούνες της Τ.Κ. Βρονταμά», με τη … Περισσότερα

30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1 η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

Πίνακας Θεμάτων και Αποφάσεων της 9ης Συνεδρίασης Κοινότητας Σκάλας

ΘΕΜΑ 1ο:

Απόφαση σχετικά με την κατασκευή αιθουσών στο Λύκειο Σκάλας
Ομόφωνα αποφασίστηκε να εισηγηθούν την κατασκευή των αναγκαίων αιθουσών και αμφιθεάτρου για την κάλυψη των αναγκών του Λυκείου Σκάλας


Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς