Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 33 ΔΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της 33 ης Τακτικής συνεδρίασης της 10/12/2019 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο Παραχώρηση ως προς τη χρήση του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Κοινότητας
Απιδέας … Περισσότερα

Πίνακας Θεμάτων της 12ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον  πίνακα  αυτό,  φαίνονται  τα  θέματα  που  συζητήθηκαν  κατά  την τακτική συνεδρίαση  του  Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας  την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, με  μνεία  των  αποφάσεων  που  λήφθηκαν.

Α/Α   ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Περισσότερα

Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς