Αποφάσεις Κοινοτήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΘΕΜΑ 1ο:

Απόφαση σχετικά με εκδηλώσεις φαινομένων παραβατικότητας στη Δ.Κ. Σκάλας

Εισηγήτρια: … Περισσότερα

Πίνακας Θεμάτων και Αποφάσεων της 9ης Συνεδρίασης Κοινότητας Σκάλας

ΘΕΜΑ 1ο:

Απόφαση σχετικά με την κατασκευή αιθουσών στο Λύκειο Σκάλας
Ομόφωνα αποφασίστηκε να εισηγηθούν την κατασκευή των αναγκαίων αιθουσών και αμφιθεάτρου για την κάλυψη των αναγκών του Λυκείου Σκάλας


Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς