Ειδικά Θέματα

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Κροκεών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 έως 09:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός … Περισσότερα

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Γερονθρών και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα-πόρτα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 20 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός … Περισσότερα

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Νιάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός … Περισσότερα

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Έλους

Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 20 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 έως 13:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες … Περισσότερα

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Σκάλας

Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 20 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 έως 09:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με … Περισσότερα

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας Ν.4563/2018 ΦΕΚ Α΄ 169

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2019)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Ευρώτα, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας (2019)», με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με
Περισσότερα

Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στα όρια της Κοινότητας Περιστερίου

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της αρ. πρωτ. 19763/2019 Διακήρυξης Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στα όρια της Κοινότητας Περιστερίου

Ο Δήμος Ευρώτα,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και … Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμπλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2020

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς