Ειδικά Θέματα

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Για τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθηκών της χώρας μας, ο καύσωνας
αποτελεί εποχιακό φαινόμενο που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες. Το φαινόμενο
αυτό γίνεται πιο έντονο στις πόλεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας θα πρέπει να είναι
σε θέση να … Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (03) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία – πυρασφάλεια).

Περισσότερα

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτων ΚΑΔ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η απαραίτητη, από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013, ανάρτηση της εν λόγω ανακοίνωσης, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, του Υπουργείου Οικονομικών,
πραγματοποιήθηκε σήμερα (10.04.2019) και θα παραμείνει αναρτημένη για διάστημα 20 ημερών.… Περισσότερα

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Απρίλιο έτους 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Απρίλιο  έτους 2019                                             

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου – Αντιδήμαρχοι» του Ν. 3852/2010 … Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018)

H διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας» (Ν. 4563/2018) παρατείνεται για πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι και την 19η/08/2019.
Κατόπιν των … Περισσότερα

Περισσότερα

Δωρεάν εξοπλισμός δορυφορικής λήψης σήματος για περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.

Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει τους Δημότες ότι ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018).

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι … Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στο δήμο Ευρώτα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ε Υ Ρ Ω Τ Α

Έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του
Περισσότερα

Περισσότερα

Δηλώσεις ζημιάς ΕΛΓΑ και αρχικές αιτήσεις ΚΟΕ (ΠΣΕΑ) για πάγιο κεφάλαιο (λάστιχα άρδευσης κλπ) από πλημμύρα της 06-02-2019- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως 15-03-2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α) Αναγγελία πλημμύρα 06-02-2019 ΕΛΓΑ (ηρτημένη παραγωγή)

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από τον ΕΛΓΑ η αναγγελία ζημιάς από πλημμύρα της 6ης -02-2019 για τις παρακάτω κοινότητες:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΜΥΡΤΙΑ, ΒΛΑΧΙΩΤΗ, ΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙ.

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε Περισσότερα

Περισσότερα

Περίληψη ανακοίνωσης εκμίσθωσης ακινήτων ΚΑΔ Κλεοπάτρα Ιατρίδου

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα, η οποία ενεργεί ως διαχειριστική επιτροπή του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ», σύμφωνα με την … Περισσότερα

Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς