Προκηρύξεις

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Κροκεών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 έως 09:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός … Περισσότερα

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Γερονθρών και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα-πόρτα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 20 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός … Περισσότερα

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Νιάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός … Περισσότερα

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Έλους

Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 20 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 έως 13:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες … Περισσότερα

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Σκάλας

Ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:
Στις 20 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 έως 09:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, o Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή ταχυμεταφορών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε … Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 453/15-01-2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ο Δήμος Ευρώτα,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την … Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ»

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς