Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 453/15-01-2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ο Δήμος Ευρώτα,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την … Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2019)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Ευρώτα, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας (2019)», με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με
Περισσότερα

Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στα όρια της Κοινότητας Περιστερίου

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της αρ. πρωτ. 19763/2019 Διακήρυξης Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στα όρια της Κοινότητας Περιστερίου

Ο Δήμος Ευρώτα,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και … Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ο δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως δέκα (10) ατόμων για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 στο Δήμο Ευρώτα, για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες για τις εξής … Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( ΓΡΕΙΝΤΕΡ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ) , ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ.

Οι υποψήφιου μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, … Περισσότερα

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ. Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ (2019)»

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς