Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( ΓΡΕΙΝΤΕΡ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ) , ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ.

Οι υποψήφιου μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, … Περισσότερα

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ. Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ (2019)»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ευρώτα και προδιαλεγμένου υλικού(πόρτα-πόρτα)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας

Διακηρύσσει ότι:
Στις 25 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ
(ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν.
Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός … Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Ευρώτα, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ευρώτα», με
προϋπολογισμό 71.500,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες … Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση έργου

Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα προτίθεται κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 11 ης Οκτωβρίου του έτους 2019, να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επείγουσα αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση Πλαούνες της Τ.Κ. Βρονταμά», με τη … Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς