Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Επείγουσα ανακατασκευή λίθινου τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού πλησίον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στην Τ.Κ. Γερακίου

Τεύχη δημοπράτησης έργου «κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ. Κ. Σκάλας (2018)»

Περισσότερα

Περισσότερα

Τεύχη δημοπράτησης έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στη περιοχή του Νέου Κόσμου στη Δ.Κ. Σκάλας»

Περισσότερα

Τεύχη δημοπράτησης έργου «Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων Δήμου Ευρώτα»

Περισσότερα

Περισσότερα

Τεύχη δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου δήμου Ευρώτα που προκληθήκαν από την θεομηνία της 16-11-2017»

Περισσότερα

Περισσότερα

Περίληψη – μελέτη – διακήρυξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Ευρώτα»

Τεύχη δημοπράτησης έργου «φωτισμός πλατειάς Τ.Κ. Ζαραφώνας»

Περισσότερα

Περισσότερα

Τεύχη δημοπράτησης έργου «Ανάπλαση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Γλυκόβρυσης»

Περισσότερα

Τεύχη δημοπράτησης έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις δήμου Ευρώτα”

Περισσότερα

Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς