Συνεδριάσεις Δημοτικών Οργάνων

4η πρόσκληση οικονομικής επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  … Περισσότερα

Περισσότερα

2η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 24 η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Βλαχιώτη (1 ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτών:
1.Λήψη απόφασης – … Περισσότερα

1η πρόσκληση για συνεδρίαση Ε.Π.Ζ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 24 η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13.00 μ.μ στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Βλαχιώτη (1 ος όροφος) με το κάτωθι
θέμα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτού:
1.Λήψη απόφασης- εισήγηση … Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Απόφαση σχετικά με ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το διπλασιασμό των δημοτικών … Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο Απόφαση σχετικά με έγκριση … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14 η Iανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς