Θεμ. Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
«ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ» την 23 η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ… Περισσότερα

32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16η  Οκτωβρίου 2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με … Περισσότερα

Περισσότερα

31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11 η Οκτωβρίου 2019 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

Πρόσκληση 29ης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24 η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη
και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

Πρόσκληση 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η  Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα … Περισσότερα

Περισσότερα

22η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η  Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, … Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΤΖΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής  του Κληροδοτήματος  » ΤΖΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ » την 29η  Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα  Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής  του Κληροδοτήματος  «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ» την 29η  Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30Περισσότερα

Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς