Θεμ. Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14 η Iανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α) σε έκτακτη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10 η Iανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00 μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

  1. Λήψη
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

43η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

42η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

41η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 17 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς