Θεμ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2η πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 24 η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Βλαχιώτη (1 ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτών:
1.Λήψη απόφασης – … Περισσότερα

1η πρόσκληση για συνεδρίαση Ε.Π.Ζ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 24 η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13.00 μ.μ στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Βλαχιώτη (1 ος όροφος) με το κάτωθι
θέμα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτού:
1.Λήψη απόφασης- εισήγηση … Περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 30 η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
μ.μ στο γραφείο του Δημαρχείου Βλαχώτη με το κάτωθι μοναδικό θέμα συζήτησης της
ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτού:
1.Λήψη απόφασης περί «Εκλογής Αντιπροέδρου Επιτροπής … Περισσότερα

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης επιτροπής ποιότητας ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την  21η  Ιανουαρίου 2019  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. στο γραφείο  του Δημαρχείου Βλαχώτη με τα κάτωθι  θέματα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεων  επ’ αυτού:

  1.Λήψη απόφασης για σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων … Περισσότερα

Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς