Συνεδριάσεις Δημοτικών Οργάνων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Απόφαση σχετικά με ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το διπλασιασμό των δημοτικών … Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο Απόφαση σχετικά με έγκριση … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14 η Iανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α) σε έκτακτη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10 η Iανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00 μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

  1. Λήψη
Περισσότερα

Πρόσκληση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  για  σύγκληση  Δημοτικού  Συμβουλίου»

Σας  καλούμε  σε  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου – δια  περιφοράς-  που  θα  γίνει  την ΠΕΜΠΤΗ  02  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  στις 14:00  στην  αίθουσα  του Δημοτικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου  74 του Ν. … Περισσότερα

Περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ Κ.Υ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Εθελοντική αιμοδοσία πρόκειται να πραγματοποιήσει το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 στο Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη.
Η αιμοληψία θα διαρκέσει από τις 5 έως … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 35η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463 / 2006 και των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 34 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 34 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / … Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς