Συνεδριάσεις Δημοτικών Οργάνων

Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Σκάλα   21 Φεβρουαρίου   2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                        Αρ. Πρωτ.: 2659

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με … Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α … Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση στη 3η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Σκάλα   25 Ιανουαρίου   2019

Αρ. Πρωτ.: 1215


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Περισσότερα

Περισσότερα

Συνεδρίαση 10ης τακτικής συνεδρίασης Α/θμιας σχολικής επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 10η τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής του Δήμου … Περισσότερα

Περισσότερα

Συνεδρίαση 8ης τακτικής συνεδρίασης Β/θμιας σχολικής επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ »

ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 08η τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής … Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος  «ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ» την 21η  Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση στη 2η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), … Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης επιτροπής ποιότητας ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την  21η  Ιανουαρίου 2019  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13.00 μ. στο γραφείο  του Δημαρχείου Βλαχώτη με τα κάτωθι  θέματα συζήτησης της ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεων  επ’ αυτού:

  1.Λήψη απόφασης για σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων … Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η  Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με … Περισσότερα

Περισσότερα

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής  του Κληροδοτήματος  «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ» την 21η  Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.Περισσότερα

Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς