Κοινοποίηση διακήρυξης – περίληψης Διαγωνισμού του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ  με αριθμό συστήματος  70.800 και  στo  ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ :6Δ1Α7Λ1-1ΓΡ, η διακήρυξη και η περίληψη (ΑΔΑ: 6ΕΑΣ7Λ1-Ο8Λ) του διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap