Αντιδήμαρχοι

Κατηγορίες:

ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου | Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φιφλής Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης, Τεχνικών Υπηρεσιών
Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς