ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, φαίνονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο Απόφαση σχετικά με έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος
Αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση

ΘΕΜΑ 2ο Απόφαση σχετικά με την επιβολή τελών καθαριότητας στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος
Εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση της Προέδρου

Σκάλα 7 Ιανουαρίου 2020
Η Δημοσιεύσασα

Μαυροματίδη Μαρία

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap