Πρόσκληση 35ης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18 η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού 2 συνοπτικού διαγωνισμού για την
  υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου
  Ευρώτα και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα – πόρτα)».
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.
  Ο πρόεδρος της Επιτροπής
  Κυριακάκος Παναγιώτης
Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap