ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
 2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Αστερίου
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Διοικ. Συμβουλίου 18/2019 ΝΠΙΔ Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία», με θέμα : «3 Η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»
 4. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού 3 και κατακύρωση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού
  Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου».
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών λόγω θανάτου
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα προς το Δήμο περί παραχώρησης ακίνητης περιουσίας του, με σκοπό την υλοποίηση καταστατικών δράσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία»
  Ο πρόεδρος της Επιτροπής
  Κυριακάκος Παναγιώτης
Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap