ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 22 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010
(ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 30
Αυγούστου 2019 και ώρα 20:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
μας, με τα πιο κάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών για οφειλές
προς το Δήμο Ευρώτα»
Εισηγήτρια – κ. Δεντάκου Ελένη αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών»
Εισηγήτρια – κ. Δεντάκου Ελένη αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές κτιριακές εγκαταστάσεις
που προκλήθηκαν από θεομηνίες»
Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου
«Διεύρυνση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων»
Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ευρώτα (2015)»

Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου
«Αποκατάσταση βλαβών τμήματος δημοτικής οδού προς Τ.Κ.
Μυρτιάς από θεομηνία»

Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου
«Αποκατάσταση βλαβών Εθνικής Οδού Σπάρτης-Μονεμβάσιας
εντός σχεδίου πόλης Βλαχιώτη από θεομηνία»
Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου
«Επείγουσα αποκατάσταση βλάβης αντιπλημμυρικού προχώματος
Αγίων Ταξιαρχών –Λεήμονα από Θεομηνία»
Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου «Βελτίωση
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα»
Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα ανακατασκευή
λίθινου τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού πλησίον Ι.Ν.
Ευαγγελιστρίας στην Τ.Κ. Γερακίου»
Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου
«Ανάπλαση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ.
Γλυκόβρυσης»

Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 12ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 2 ου ΑΠΕ του έργου
«Διαμόρφωση – Επισκευή του πρώην Δημοτικού Σχολείου
Περιστερίου για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Δήμου Ευρώτα»

Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 13ο : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 1 ου ΑΠΕ του έργου

«Φωτισμός πλατείας Τ.Κ. Ζαραφώνας»
Εισηγητής – κ. Πολολός Παναγιώτης αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων
οικονομικού έτους 2019 – Τεχνικού προγράμματος 2019»
Εισηγήτρια – κ. Δεντάκου Ελένη αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 15ο: «Επιστροφή χρημάτων από είσπραξη δημοτικών τελών
λόγω λανθασμένης χρέωσης τετραγωνικών μέτρων προς
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»Εισηγήτρια – κ. Δεντάκου Ελένη αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΝΕΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap