Πρόσκληση στην 26η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 20  Σεπτεμβρίου  2019  και ώρα 19:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία » Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας,  Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ».

Εισηγητής: Πρόεδρος  ΔΣ – Δεντάκου  Ελένη

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία » Νομικό Πρόσωπο Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ».

Εισηγητής: Πρόεδρος  ΔΣ – Δεντάκου  Ελένη

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία » Νομικό Πρόσωπο Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα Ι.Ν ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».

Εισηγητής: Πρόεδρος  ΔΣ – Δεντάκου  Ελένη

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία » Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».

Εισηγητής: Πρόεδρος  ΔΣ – Δεντάκου  Ελένη

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Εισηγητής: Πρόεδρος  ΔΣ – Δεντάκου  Ελένη

ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση διαχείρισης των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Ευρώτα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα και ορισμός αυτής ως «Διαχειριστικής Επιτροπής».

          Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2019- τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2019, σύμφωνα με την με  αρ. πρωτ. 14162/16-09-2019  εισήγηση της υπηρεσίας  .

          Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός  Δημοτικών  Συμβούλων  ως  μέλη  του           Συντονιστικού  Οργάνου Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Ευρώτα»

           Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός  πενταμελούς  επιτροπής  παρακολούθησης  προγράμματος  διαχείρισης  αδέσποτων  ζώων συντροφιάς»

            Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας (2018)»

          Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Διαμόρφωση – Επισκευή του πρώην Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Δήμου Ευρώτα»

        Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επείγουσα ανακατασκευή  λίθινου  τοιχίου  αντιστήριξης  δημοτικής οδού  πλησίον  Ιερού Ναού  Ευαγγελίστριας  στην  Τ.Κ.  ΓΕΡΑΚΙΟΥ»

       Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος – αντιδήμαρχος

      ΘΕΜΑ 13ο: «Σχετικά  με  τη  στέγαση του  Παιδικού Σταθμού       ΚΡΟΚΕΩΝ»

       Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – δημοτικός  σύμβουλος

      ΘΕΜΑ 14ο: Συμπληρωματική  απόφαση της 153/2019 ΑΔΣ με  θέμα  «Ορισμό  υπαλλήλου  του Δήμου  Ευρώτα  ως  υπόλογου  για  πληρωμή  χρηματοδοτούμενων  έργων  από  το  ΠΔΕ

          Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα  με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, στις  συνεδριάσεις των δημοτικών  συμβουλίων  λαμβάνουν  το λόγο, εκτός  του δημάρχου και του αρμόδιου  αντιδημάρχου, οι  επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί  αγορητές  ανά  θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις  με σχετική  γραπτή δήλωσή τους στο  προεδρείο  πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να  εγγραφούν  ως ομιλητές  και  δημοτικοί σύμβουλοι  που επιθυμούν να  τοποθετηθούν ανά θέμα.

Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap