Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 30 η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
μ.μ στο γραφείο του Δημαρχείου Βλαχώτη με το κάτωθι μοναδικό θέμα συζήτησης της
ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτού:
1.Λήψη απόφασης περί «Εκλογής Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» Δ.Ευρώτα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ
ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap