ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Ευρώτα που αφορούν την υποστήριξη των νηπίων και των οικογενειών τους, εντάσσεται η προσπάθεια προετοιμασίας των παιδιών να φοιτήσουν ομαλά στο σχολείο και να δεχτούν καινούριες γνώσεις μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης. Για το λόγο αυτό το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασίας με το Κέντρο Αγωγής Παιδιού και Εφήβου «Εξέλιξη» παρέχει δωρεάν τη δυνατότητα αξιολόγησης της σχολικής ετοιμότητας στα νήπια του Δήμου Ευρώτα.

Η εν λόγω δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5,2 έως 6,2 ετών και έχει προταθεί από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να γίνεται προληπτικά στα νήπια, πριν φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού. Περιλαμβάνει μια «Δοκιμασία» Α΄ ΤΕΣΤ που βαθμολογείται μόνο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και επίδοση γραπτής αναφοράς σε κάθε γονέα, χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση. Τα τεστ θα πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού, με σειρά προτεραιότητας και τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και των πρωτοκόλλων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η δράση θα υλοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας, από Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 έως και Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, από τις 10:00 έως τη 13:00

Ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν στο τηλέφωνο 27310 81050.