ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

   

 

ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΣ
Αντιδήμαρχος Ύδρευσης - Αποχέτευσης
τηλ. 945541112

ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
τηλ. 6939666161 | email pankyriakakos@gmail.com

ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου | Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
τηλ. 6947899444 | email mbollasb@gmail.com

Αντιδήμαρχος Διοικητικού Προσωπικού
τηλ. 6945331577 | email mpoytsalhs@hotmail.com

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
τηλ. 6974380149

ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης, Τεχνικών Υπηρεσιών
τηλ. 6948816220