ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που είχε προγραμματιστεί  για την  1η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ , δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω λήξης της θητείας των  Αντιδημάρχων στις 31/08/2021,  σύμφωνα με την αριθμ. 76/2020 Απόφαση Δημάρχου. 

 

Ο  πρόεδρος της Επιτροπής

 

Παναγιώτης Κυριακάκος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ