ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ