Απαλλαγή τελών σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων COVID – 19

Απαλλαγή τελών σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων COVID – 19

Σε εφαρμογή των υπ΄αριθ. αρ. 87/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα (ΑΔΑ:68ΞΟΩΡΛ-ΣΙ4) και υπ’αριθ. αρ.37/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα (ΑΔΑ:6Ε48ΩΡΛ-ΦΧΕ), οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στην απαλλαγή από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού , σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊούCOVID-19, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και η διακοπή της εργασίας τους.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες κ.α.) οι οποίες συνέχισαν τη λειτουργία τους παρέχοντας τις υπηρεσίες τους, με παράδοση κατ΄οίκον εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή.

Καλούνται οι επιχειρήσεις που η λειτουργία τους διακόπηκε, κατ΄εφαρμογή διατάξεων λόγω της πανδημίας COVID-19, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στοe-mail: info@eurota.grγια τοΤμήμα Εσόδων του Δήμου  Ευρώτα,  τη σχετική αίτηση (δείτε ΕΔΩ) με τα συνημμένα δικαιολογητικά, ώστε να δρομολογηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες απαλλαγής των δημοτικών τελών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ