ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10306

ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10306

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ευρώτα ενημερώνει ότι λειτουργεί δωρεάν η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Λειτουργίας 10306 παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν σε παιδιά και εφήβους, αλλά και το δωρεάν Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων, που αφορά στη συμβουλευτική υποστήριξη για την ενδυνάμωση της σχέσης γονέα – παιδιού.

Η γραμμή, η οποία λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2020, συστήθηκε με πρωτοβουλία της Α’ Ψυχιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με αρχικό στόχο, την εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε Ειδικούς Ψυχικής Υγείας για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19..

Ωστόσο, σήμερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν επεκταθεί προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στα προβλήματα που αναδύθηκαν από την πανδημία και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της καθημερινότητας.

 

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Λειτουργίας 10306

Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων Π.Υ.Γ.Ι.