ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και βάσει του άρθρου 180 παρ. 1 του Ν. 4820/2021, οι φορείς που επιχορηγήθηκαν  από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης ( συμπεριλαμβάνονται και ΟΤΑ) υποχρεούνται να υποβάλλουν μετά το τέλος του διμήνου από την λήξη του Οικονομικού έτους, στους φορείς από τους οποίους επιχορηγήθηκαν :

α) Απολογισμό της συνολικής  Οικονομικής τους δραστηριότητας,

β) Ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν, εφόσον είναι μικρότερη του εκατό τοις εκατό(100%) των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν

γ) Τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.

Παρακαλούνται όσοι σύλλογοι, κατά το οικονομικό έτος 2021 , επιχορηγήθηκαν από τον Δήμο Ευρώτα , όπως προβούν στην εφαρμογή των ανωτέρων διατάξεων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να επιχορηγηθούν ξανά.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ