ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» ΥΨΟΥΣ 6.455.145,48 €

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» ΥΨΟΥΣ 6.455.145,48 €

Μία ακόμα σημαντική επιτυχία για τον Δήμο Ευρώτα έρχεται με την έγκριση της χρηματοδότησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Ευρώτα», ύψους 6.455.145,48 €.

Το έργο αφορά σε δύο σκέλη:

·       Στην  αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης κοινότητας Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα την αλλαγή του αγωγού που συνδέει την δεξαμενή στην περιοχή Μαρί με την δεξαμενή του Αγ. Δημητρίου μήκους 10 χιλιομέτρων.

·       Στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου αυτόματου συστήματος ασύρματων ψηφιακών οικιακών υδρομέτρων παρακολούθησης δεδομένων κατανάλωσης του Δήμου Ευρώτα.

Σημειώνεται ότι η πρόταση του Δήμου αξιολογήθηκε θετικά, χωρίς περικοπή στον προϋπολογισμό, γεγονός που αναδεικνύει την αρτιότητα και πληρότητα του φακέλου της πρότασης που υποβλήθηκε.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ευρώτα, κ. Δήμος Βέρδος, επισημαίνει ότι έχουν κατατεθεί συνολικά 9 έργα προς ένταξη στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί τα 3 από αυτά, με τον προϋπολογισμό  τους να πλησιάζει τα 7,5 εκατομμύρια Ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Δήμαρχος Ευρώτα: «Πολύ σημαντική η έγκριση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», που έρχεται μετά την ένταξη του έργου για το νέο κτίριο παιδικού σταθμού στην τοπική κοινότητα Κροκεών Λακωνίας και του έργου για την προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας και  πολιτιστικής κληρονομίας του Δήμου Ευρώτα. Η πρότασή που εγκρίθηκε εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για  εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης του Δήμου μας».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Βέρδος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠ.ΕΣ., αλλά και στους συνεργάτες και τα στελέχη του Δήμου Ευρώτα για την προσπάθεια, που καταβλήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζεται.