ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η Α΄ φάση του μέτρου ενίσχυσης πάγιες δαπάνες. Ήδη ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα είδη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID – 19 κατά τους μήνες Απρίλιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2020.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή του Ε3 από την επιχείρηση.

Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση.

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων θα γίνει μέσω πιστωτικού και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως στο τέλος του έτους για την αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών που είναι για αποπληρωμή από 1-7-2021 έως 31-12-2021.

Η επιχείρηση έπρεπε να απασχολεί 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή 2 εργαζόμενους μερικής απασχόλησης από την 1 Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021.

Να είναι η επιχείρηση στους πληττόμενους κλάδους βάσει του ΚΑΔ.

Να έχουν υποβληθεί από την επιχείρηση δήλωση ΦΠΑ και φορολογία εισοδήματος, η δε έναρξη εργασιών να έχει γίνει πριν από την 31-12-2020.

Να είναι η επιχείρηση ζημιογόνα και η πτώση του τζίρου της, να είναι για το 2020 μειωμένη κατά 30% συγκρινόμενο με το φορολογικό έτος 2019.

 Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ