ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Ευρώτα ότι:

Τα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας μεταφέρονται στο Δημοτικό Κατάστημα Βλαχιώτη (στο ισόγειο) και θα λειτουργήσουν ξανά την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.