ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ" ΚΑΙ "ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ"

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ" ΚΑΙ "ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ"

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ευρώτα ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού, παρατείνεται για άλλους τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των δικαιούχων στους Δήμους ή στα Κέντρα Κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2021 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ13 οικ. 45861/992/6-11-2020 (ΦΕΚ Β’ 5001) υπουργική απόφαση, παρατείνονται εκ νέου για τρεις ακόμη μήνες.

Ακολούθως αποτυπώνονται :

α. Ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται

β. Ο μήνας επανυποβολής, υπολογίζοντας τη νέα τρίμηνη παράταση:

α. Μήνας Έγκρισης

β. Μήνας Επανυποβολής μετά τις παρατάσεις

Μάιος 2020 ή Αύγουστος 2020

Μάιος 2021

Ιούνιος 2020 ή Σεπτέμβριος 2020

Ιούνιος 2021

Ιούλιος 2020 ή Οκτώβριος 2020

Ιούλιος 2021

 Σημειώνονται τα εξής:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

Β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεών τους.

Παρακαλούνται οι πολίτες να προσέρχονται στην υπηρεσία ΜΟΝΟ κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Η χορήγηση πληροφοριών / διευκρινίσεων και η ενημέρωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 27350 29039, 27350 29037

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ