Πίνακας Θεμάτων 6ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής