παρουσίαση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα

παρουσίαση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα

Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για τον Δήμο Ευρώτα να  παρουσιάζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν  αναλάβει τα  σχολεία μας για την σχολική χρονιά 2023- 2024 στην κεντρική πλατεία στο Βλαχιώτη.

Οι σχολικές αυτές δραστηριότητες δεν στοχεύουν μόνο στην ενίσχυση της γνώσης των μαθητών, αλλά και στην ανάπτυξη των κοινωνικών και  συναισθηματικών τους δεξιοτήτων.

Πρόκειται για  προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και αναγκών των σημερινών μαθητών. 

Η συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Ευχαριστούμε του μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τις παρουσιάσεις τους!