ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 11ΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 08/06/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 11ΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 08/06/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ 1) ΤΗΣ ΑΠΟ 16-9-2020 ΜΕ ΑΡ. ΚΑΤΑΘ. 92/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 2) ΤΗΣ ΑΠΟ 6-6-2020 ΜΕ ΓΑΚ/ΕΑΚ: 32313/945/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΛΠ ( ΣΥΝΟΛΟ 4 ΑΤΟΜΑ) ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ».

49/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ