ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 12/07/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 12/07/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ    της  12/07/2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

Δασικοί Χάρτες

57/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ευρώτα στην Επιτροπή Κρίσης Καλλιτεχνικής Αισθητικής Αρτιότητας του  καλλιτεχνικού έργου  των  προτομών  του παπά Δημήτρη Παπαδημητρίου  και  του  οπλαρχηγού  Γιαννάκη Καραμπά.

58/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο

«Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη στο  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)»

59/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΘΕΜΑ 4ο

Διακοπή κυκλοφορίας του δημοτικού δρόμου Γλυκόβρυση – Αγ. Ιωάννης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017».

60/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5ο

Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε   στύλους ΔΕΔΔΗΕ. 

61/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης  σχετικά  με   την αριθμ. 7/2021 Απόφαση Ποιότητας Ζωής

 

62/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης  σχετικά  με   την αριθμ. 8/2021 Απόφαση Ποιότητας Ζωής

63/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8ο

Συμμετοχή Δήμου Ευρώτα στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014- 2020» και ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή

64/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΣΚΑΛΑ: 13-07-2021

Η Δημοσιεύσασα

 

ΚΟΜΠΟΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ