ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΣ 12/10/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΣ 12/10/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

«Απόφαση σχετικά με την υποβολή Πρότασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακίου στην Επιτροπή ΕΛΛΑΔΑ 2021»

119/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο

Αντικατάσταση  μελών Διοικητικού  συμβουλίου ΝΠΙΔ με  την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση  Δήμου Ευρώτα  ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

120/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση της αριθμ. 19/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με  θέμα: Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού  Υπηρεσιών  της  Επιχείρησης

121/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΟΛΗ

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση της αριθμ. 20/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με  θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού  Προσωπικού   της  Επιχείρησης

122/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΟΛΗ

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση της αριθμ. 21/2020 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» με  θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού  Οικονομικής Διαχείρισης  της  Επιχείρησης

 

123/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΟΛΗ

ΘΕΜΑ 6ο

<<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020>> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 11945/2020 εισήγηση  της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

124/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο

<<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020>> σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 12868/2020 εισήγηση  της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

125/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8ο

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

 

126/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9ο

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

 

127/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10ο

<< ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. ( Γ΄   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 2020 ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ >>

 

128/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11ο

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 

129/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12ο

Ορισμός μέλους για την Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας ¨Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη Σπάρτης & Ευρώτα¨

130/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13ο

Λήψη απόφασης για «Χορήγηση οικονομικών  βοηθημάτων  σε  οικονομικά  αδυνάτους  δημότες»

 

131/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΣΚΑΛΑ: 13-10-2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ