ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει του δημότες και όλους του ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση για την 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 « εγκατάσταση νέων γεωργων»

Η προδημοσίευεση περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία για το Υπομέτρο, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις βασικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την ένταξη των ενδιαφερομένων σε αυτό.

Η προδημοσίευση του Υπομέτρου είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr .