ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΠΔΔ

Καλείστε, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, την 21η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11.00π.μ. και λήξης 12.00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03- 2020), με τις υπ' αριθ. 40/20930/31-3-2020, αριθ.18318/13-3-2020 και αριθ.60249/22-09- 2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης (12.00 μ.μ.) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να ψηφίσουν το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e­mail του ΝΠΔΔ  (npddeurota@gmail.com). Όσα μέλη του ΔΣ δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του ΝΠΔΔ με γραπτό μήνυμα.

 

Θέμα 1:

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ευρώτα και ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ».

Θέμα 2:

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου Βλαχιώτη στο Δήμο Ευρώτα, με σκοπό την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Θέμα 3:

Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «Νικηφόρος Βρεττάκος» του Δήμου Ευρώτα και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» προϋπολογισμού 188.480 €.

Θέμα 4:

Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του 5ου EVROTATHLON – ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 2021 και έγκριση πίστωσης ποσού ύψους 3.000 ευρώ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ