Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Ευρώτα