Πρόσκληση στη 10η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Σκάλας

Πρόσκληση στη 10η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Σκάλας

Σύλφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική, κεκλεισμένων των θυών, Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 μ.μ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2020 και την Π.Ν.Π. Κατεπείγοντα μέτρα αντθνετλωπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ 55/Α/2020), όπως θσχλυει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με αίτηση του κ. Κωστάκου Παναγιώτη του Δημητρίου

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα - Πρόεδρος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμο΄τ και τεχνικού προγράμματος 2021

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα - Πρόεδρος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με την μεταφορά νερού του Βασιλοπόταμου

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα - Πρόεδρος

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΚΟΥΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ