ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

Στη Σκάλα σήμερα την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2022  ημέρα της  εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 19:30, το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ευρώτα, συνήλθε σε τακτική ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ  συνεδρίαση ύστερα  από την υπ’ αρ. 10.814/08-09-2022 Πρόσκληση  του προέδρου κ. Πολολού Παναγιώτη , σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό  χώρο ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου, για  την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται  στην πρόσκληση:

 

Ψήφισμα  σχετικά με τον Κίνδυνο  ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Λακωνικού κόλπου από την μετάγγιση καυσίμων εν πλω από τα τάνκερ

 

Πριν  από  την έναρξη  της  συνεδρίασης ο Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι, σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων, ευρέθησαν παρόντες οι:

Δημοτικοί Σύμβουλοι Παρόντες

 1. Πολολός Παναγιώτης, Πρόεδρος
 2. Βασιλάκος Λεωνίδας
 3. Γεωργοστάθης Νικόλαος
 4. Γκουβούση-Κρητικάκου Αργυρώ
 5. Δεντάκου Ελένη
 6. Κυλάκος Γεώργιος
 7. Λυμπέρης Παναγιώτης
 8. Μάλλιου-Ξερακιά Βασιλική
 9. Μανιατάκος Δημήτριος
 10. Μαρουδάς Γεώργιος
 11. Μπόλλας Βασίλειος
 12. Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι απόντες

 1. Δρούσιας Παναγιώτης
 2. Κατσάμπη Αλεξάνδρα
 3. Κοτσώνη Μαρίνα
 4. Κυριακάκος Παναγιώτης
 5. Μένεγας Σωτήριος
 6. Μπατσάκης Γρηγόριος
 7. Νικολοπούλου Γαρυφαλιά
 8. Νταλιάνης  Αναστάσιος
 9. Παπανικολάου Σωτήριος
 10. Σταυρόπουλος Παύλος
 11. Χασάπογλου Νικόλαος

 

13. Νταλιάνης Δημήτριος

14. Παπαγιανοπούλου Παναγιώτα

15.Σάκκαρη Ιωάννα

16.Φιφλής Δημήτριος

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βέρδος Δήμος, ύστερα  από την υπ’ αρ. 10.814/ 08-09-2022 Πρόσκληση του  προέδρου κ. Πολολού Παναγιώτη, ο οποίος  παρευρέθηκε.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και η πρόεδρος  της  Κοινότητας  Σκάλας , ύστερα  από την υπ’ αρ. 10.814/ 08-09-2022 Πρόσκληση του  προέδρου κ. Πολολού Παναγιώτη, ο οποίος  παρευρέθηκε.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης η υπάλληλος του Δήμου κ. Σεργιάδη  Αφροδίτη.

Η  τήρηση των πρακτικών έγινε  από  την  κ. Κομπόγεωργα  Μαρία υπάλληλο  του Δήμου.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Η κ. Παναγιώτα Παπαγιαννοπούλου – Δημοτική Σύμβουλος Δ. Ευρώτα εκ μέρους της παράταξης ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ  είπε  σχετικά:

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα εκφράζει την ανησυχία του για κίνδυνο σοβαρής ρύπανσης από πετρελαιοειδή, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης καθημερινά δεξαμενόπλοιων στην περιοχή του Λακωνικού κόλπου , που μεταγγίζουν εν πλω αργό πετρέλαιο πάσης προέλευσης,  οριακά στα έξι ναυτικά μίλια και σε διεθνή ύδατα.

Από την στιγμή που  η Ελλάδα επέκτεινε στο Ιόνιο τα εγχώρια ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, το Ιόνιο «έκλεισε»  για τέτοιες δραστηριότητες και τα τάνκερ μεταφέρθηκαν ανατολικότερα..

Είναι πλέον γνωστό με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ Ελληνικών και Διεθνών ΜΜΕ, ότι τα τάνκερ που πλέουν στον Λακωνικό Κόλπο φέρουν διάφορες σημαίες (π.χ. Λιβερίας, Νησιών Κέιμαν κ.ά.) και ανήκουν ή σχετίζονται με ελληνικές εφοπλιστικές εταιρίες. Τα περισσότερα έχουν ξεκινήσει από ρωσικά και τουρκικά λιμάνια ή από τον Περσικό Κόλπο και την Ελλάδα.

Η νέα περιοχή  -σύμφωνα πάλι με ρεπορτάζ που δεν έχουν διαψευστεί- του Λακωνικού κόλπου λειτουργεί ως «προστατευμένο λιμάνι» και επειδή βρίσκεται πέραν των έξι ναυτικών μιλίων (περίπου 11 χλμ από τις ακτές) τα τάνκερ δεν ελέγχονται ούτε για το φορτίο, ούτε για τις δραστηριότητες, ούτε πληρώνουν τα υπέρογκα τέλη ελλιμενισμού που θα κατέβαλλαν σε αντίστοιχη περίπτωση.

Είναι αξιοπερίεργο ότι οι λιμενικές αρχές μολονότι έχουν στην ευθύνη τους ολόκληρο τον Λακωνικό Κόλπο από πλευράς νομιμότητας συναλλαγών, από περιβαλλοντική προστασία, από έλεγχο ασφαλείας ναυσιπλοΐας και διάσωσης και ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας, δεν έχουν δικαιοδοσία ελέγχου αυτών των δραστηριοτήτων» στα διεθνή ύδατα.

Είναι προφανές ότι αυτές οι μεταφορτώσεις δεν είναι εξ ορισμού προβληματικές – σίγουρα όμως προβληματίζουν για την ασφάλεια της περιοχής αλλά και για την απουσία ελέγχων ιδίως ως προς το σκέλος των κανόνων της MARPOL (π.χ. Παράρτημα 22 Κεφάλαιο 8) με επίκληση των διεθνών υδάτων.

Προφανώς υπάρχουν και ερωτήματα για την προέλευση των καυσίμων, τα οποία θα αυξηθούν  τους επόμενους μήνες όσο θα σφίγγουν οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί στη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου.

Ως προς το σκέλος της ευθύνης της χώρας εντός των 6 ν.μ. επισημαίνουμε ότι ο Λακωνικός Κόλπος είναι ένας κλειστός κόλπος με μέτωπο που αφορά τέσσερις Δήμους της Λακωνίας.Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος περιβαλλοντικά με ιδιαίτερα οικοσυστήματα, ενάλιες αρχαιότητες , αλιεία και με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα που ενισχύουν την τοπική οικονομία.

Ως δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Ευρώτα προβληματιζόμαστε για την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και εκφράζουμε την διαφωνία και την αντίθεσή μας με αυτές τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες στον Λακωνικό Κόλπο.

Ρωτάμε λοιπόν την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και ζητούμε απαντήσεις:

-Τι προτίθεται να κάνει σε επίπεδο νομοθετικής ρύθμισης ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα που θα καταστρέψει το μοναδικό περιβαλλοντικό, τουριστικό και κοινωνικό οικοσύστημα της Λακωνίας;

 - Καταγράφονται  επίσημα, το είδος της δραστηριότητας και η ασφάλειά τους,  όπως και ενημέρωση εάν,  πως και ποιος  ελέγχει το είδος, τη νομιμότητα και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων αυτών;

- Ποιά μέτρα πρόληψης έχουν ληφθεί  που θα μπορούσαν να αποτρέψουν νέο περιβαλλοντικό έγκλημα όχι μόνο από πιθανή ρύπανση με πετρέλαιο στη διάρκεια «μετάγγισης» από πλοίο σε πλοίο ,αλλά και από την πιθανή ρίψη λυμάτων με απορρίμματα;

Αναμένοντας τις απαντήσεις προχωρούμε σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας ότι η Λακωνία και ο Λακωνικός κόλπος αλλά και ο Δήμος Ευρώτα δεν είναι ‘’ξέφραγο αμπέλι’’ σε ανομίες και παρανομίες των όποιων ιδιοτελών συμφερόντων σε βάρος της υγείας του περιβάλλοντος και της τοπικής μας οικονομίας.

    Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Υπουργό Εξωτερικών  κ.Δένδια Νικόλαο, στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη Γιάννη, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, στους  βουλευτές Λακωνίας κ.κ. Αθανάσιο Δαβάκη – Νεοκλή Κρητικό και Σταύρο Αραχωβίτη.

Νά αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα και να αποσταλεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η Δ.Σ. κ. Δεντάκου Ελένη ψηφίζει λευκό.

Το  Συμβούλιο  σύμφωνα με  τα ανωτέρω  και  μετά  από διαλογική  συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει το  ψήφισμα σχετικά με τον Κίνδυνο  ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Λακωνικού κόλπου από την μετάγγιση καυσίμων εν πλω από τα τάνκερ σύμφωνα με όσα αναφέρονται  στο εισηγητικό μέρος  της παρούσης.

 2. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Υπουργό Εξωτερικών  κ.Δένδια Νικόλαο, στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη Γιάννη, στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, στους  βουλευτές Λακωνίας κ.κ. Αθανάσιο Δαβάκη – Νεοκλή Κρητικό και Σταύρο Αραχωβίτη.

3. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα και να αποσταλεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το απομαγνητοφωνημένο πρακτικό  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της παρούσας  απόφασης.

Μετά  την  εξάντληση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης έληξε η  συνεδρίαση.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό, υπογράφεται  ως  κατωτέρω:

Ο πρόεδρος

 

 

Τα  μέλη

Σκάλα 12/09/2022

Πολολός Παναγιώτης 

 1. Βασιλάκος Λεωνίδας
 2. Γεωργοστάθης Νικόλαος
 3. Γκουβούση-Κρητικάκου Αργυρώ
 4. Δεντάκου Ελένη
 5. Κυλάκος Γεώργιος
 6. Λυμπέρης Παναγιώτης
 7. Μάλλιου-Ξερακιά Βασιλική
 8. Μανιατάκος Δημήτριος
 9. Μαρουδάς Γεώργιος
 10. Μπόλλας Βασίλειος
 11. Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

12. Νταλιάνης Δημήτριος

13. Παπαγιανοπούλου Παναγιώτα

14.Σάκκαρη Ιωάννα

15.Φιφλής Δημήτριος

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

ο  πρόεδρος

ΠΟΛΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ