16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΝΠΔΔ

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020 ΝΠΔΔ

Καλείστε, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, την 28η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09.00π.μ. και λήξης 10.00 π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03- 2020), με τις υπ' αριθ. 40/20930/31-3-2020, αριθ.18318/13-3-2020 και αριθ.60249/22-09- 2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης (10.00 π.μ.) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να ψηφίσουν το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e­mail του ΝΠΔΔ  (npddeurota@gmail.com). Όσα μέλη του ΔΣ δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του ΝΠΔΔ με γραπτό μήνυμα.

 

Θέμα 1:

Αποδοχή ποσού ύψους 18.000,00€ από το Δήμο Ευρώτα, για την προμήθεια πυρασφάλειας και ιατρικού εξοπλισμού ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές για τη διεξαγωγή αγώνων της Γ1 επαγγελματικής κατηγορίας για το Δημοτικό Στάδιο Σκάλας.

Θέμα 2:

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ