28η Πρόσκληση σε έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

28η Πρόσκληση σε έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με Ετήσιο Προγραμματισμό προσλήψεων  τακτικού προσωπικού έτους 2021
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του ιού COVID-19  (κορωνοϊός)
  3. Λήψη απόφασης σχετικά μεάσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 38/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σπάρτης  επί αγωγής των Βλάχου Ζαχαρούλαςκλπ στο σύνολο επτά (7) εργαζομένων κατά του Δήμου Ευρώτα και ορισμός δικηγόρου
  4. Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως επί της αίτησης ακύρωσης των Παναγιώτης Σαραντόπουλος και Γεωργία Σαραντοπούλου κατά του Δήμου Ευρώτα σχετικής με άρση πολεοδομικής απαλλοτρίωσης λόγω παρέλευσης εύλογου χρόνου μετά την υπ΄αριθμ. 385/2017 παραπεμπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Ο πρόεδρος  της Επιτροπής  

Κυριακάκος  Παναγιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ