Πίνακας Θεμάτων & Αποφάσεων 1ης τακτικής Συνεδρίασης Α/θμιας Εκπαίδευσης

   

Πίνακας Θεμάτων & Αποφάσεων 1ης τακτικής Συνεδρίασης Α/θμιας Εκπαίδευσης

Πίνακας Θεμάτων & Αποφάσεων 1ης τακτικής Συνεδρίασης Α/θμιας Εκπαίδευσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 01 η τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την 17/02/2020, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

1ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ