Blog With Large Image

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 28-11-2020

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης το Σάββατο 28-11-2020 από τις 8:00π.μ. έως τις 03:00μ.μ. στις περιοχές Αγ. Ιωάννη, Γλυκόβρυσης  και Μακρυνάρας του Δήμου Ευρώτα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ RAPID TESTS ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι στα πλαίσια πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού στην περιοχή μας, αύριο 20 Νοεμβρίου κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο Δημαρχείο του Δήμου Ευρώτα στη Σκάλα από τις 12:00 έως τις 18:00. Όσοι πολίτες το επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν, προκειμένου να υποβληθούν δωρεάν σε ανώδυνο τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test). Η διενέργεια των τεστ για τον κορωνοϊό θα πραγματοποιείται με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ -ΚΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες κλαδέματος -κοπής δένδρων μεγάλων Δήμου Ευρώτα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη. Με βάση τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την  23η  Νοεμβρίου 2020 και ώρα   15:00 να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.000 RAPID TESTS ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

H Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας των πολιτών μας, προέβη στην αγορά 1.000 rapid tests ανίχνευσης του κορωνοϊού. Από αυτά, 300 διατέθηκαν στο Κ.Υ Βλαχιώτη και τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια ελέγχων σε εργάτες γης που προσέρχονται την περίοδο αυτή στο Δήμο Ευρώτα λόγω της επικείμενης συγκομιδής του ελαιοκάρπου. Πρόκειται για 100% αξιόπιστα τεστ σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΑΛΑΣ

Εθελοντική αιμοδοσία πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Ευρώτα την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 στο Πνευματικό Κέντρο Σκάλας.

  Η αιμοληψία θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 7 μμ., ενώ την όλη διαδικασία θα φέρει εις πέρας κινητό συνεργείο του Γ.Ν.Ν. Σπάρτης, με ειδικευμένο προσωπικό.

  Καλούνται όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 18 έως 62 χρόνων, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ενισχύοντας την εθελοντική ομάδα αιμοδοτών «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ COVID-19

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα όλων μας. Η τρέχουσα υγειονομική απειλή  έχει κλονίσει αρκετές από τις βεβαιότητές μας, εντείνοντας περαιτέρω αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΩΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει   την προμήθεια    συστήματος   καταγραφής ώρας  εισόδου  και εξόδου Δημοτικών υπαλλήλων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.

 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας  το αργότερο έως   την    23η   Νοεμβρίου   2020 ημέρα     Δευτέρα  και ώρα   10:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου  ή αποστέλλοντας στο e-mail του Δήμου (info@eurota.gr)

Ανακοίνωση για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού2

Σύμφωνα με τις αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίους και το αρ. πρωτ. 75317 / 08-11-2020 έγγραφο  Υπουργείου Εσωτερικών, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ευρώτα, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης οι οποίες συνίστανται στα εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο   Δήμος   μας   ενδιαφέρεται   να   προμηθευτεί  είκοσι (20)  ξύλινα  παγκάκια   σύμφωνα   με   την επισυναπτόμενη περιγραφή.

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας  το αργότερο έως   την    18η   Νοεμβρίου   2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα   10:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου  ή αποστέλλοντας στο e-mail του Δήμου (info@eurota.gr)

Σελίδες