ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΔΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΔΑΠ

Εκδόθηκε η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο του προγράμματος της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023.

Σύμφωνα με την πρόσκληση η ΕΕΤΑΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (https://aitisi.eetaa.gr/home).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι:

α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία,

β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού,

γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή

είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ έως 12/08/2022 και ώρα 23:59.

Οι αιτούντες/αιτούσες θα πρέπει στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ να δούνε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης. Για τα δικαιολογητικά που τα στοιχεία τους αντλούνται από διεπαφές «δεν απαιτείται επισύναψη», για τα υπόλοιπα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί «Επισύναψη δικαιολογητικού». Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης».

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων - Αποτελέσματα

Υποβολή Αιτήσεων: Από 02.08.2022 έως 12.08.2022

Ανακοίνωση Προσωρινών: Αποτελεσμάτων: 16.08.2022

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων: Από 17.08.2022 έως 19.08.2022

Οριστικοί Πίνακες  Αποτελεσμάτων: 23.08.2022

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μιμηκόπουλος Βασίλειος  2735360226 / 6947099415

Τσίπα Νικολέτα 2735360229 / 6906686313