Διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων μέχρι 31-03-2020 χωρίς την επιβολή προστίμων

   

Διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων μέχρι 31-03-2020 χωρίς την επιβολή προστίμων

Διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων μέχρι 31-03-2020 χωρίς την επιβολή προστίμων

Βάσει του ψηφισθέντος  πολυνομοσχεδίου  «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 51 στην παρ. 2 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) αναφέρονται τα εξής:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.»

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να προσέρχεστε στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ευρώτα μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, για να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητες τετραγωνικών μέτρων σε ακίνητά σας, χωρίς την επιβολή προστίμων από τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν:

1.Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία μας)

2.Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις του)

3.Ενημερωμένο Ε9

4.Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου  στα τηλέφωνα 2735360016 και 2735360023.